3 هفته
@VerifiedAccount
پست
96
فالوعر
127
فالوعینگ
5
روح اله مرادی
ایران، استان مرکزی

دلت را به هرکسی نسپار این روزها مردم از سپرده بهره میخواهند


Backgrounds app address 👇 https://bgh.ogqcorp.com/sh/acdh
Eitaa channel address 👇
https://eitaa.com/latifeha
مشاهده پست ها و ارتباط با روح اله مرادی در برنامه هورسا.
HOORSA ©
Made in IRAN