1 روز
@hagigatshia14
پست
1,310
فالوعر
1,532
فالوعینگ
2
حقیقت شیعه
اهواز
💥اثبات حقانیت شیعه💥

🔹ولایت در قرآن و حدیث
🔶مهدويت و رد وهابیت
🔹بیان معارف و پاسخ شبهه‌

✅فعالیت اصلی در اینستاگرام با همین آی دی
همچنین ایتا، سروش و روبیکا
بیشتر
HOORSA ©
Made in IRAN