1 روز
@nidamat
پست
121
فالوعر
2,011
فالوعینگ
2,919
گناه شناسی
قم

🔴بهترین راه نجات از شر گناه🔴
👌 عامل اصلی گرفتاری در چنگال شیطان و گناه، جهل و غفلت است.
👌هدف گناه شناسی زدودن جهل و غفلت است.
کپی آزاد
مشاهده پست ها و ارتباط با گناه شناسی در برنامه هورسا.
HOORSA ©
Made in IRAN