21 ساعت
@nidamat
پست
106
فالوعر
1,842
فالوعینگ
3,159
گناه شناسی
قم

🔴بهترین راه نجات از شر گناه🔴
👌 عامل اصلی گرفتاری در چنگال شیطان و گناه، جهل و غفلت است.
👌هدف گناه شناسی زدودن جهل و غفلت است.
کپی آزاد
مشاهده پست ها و ارتباط با گناه شناسی در برنامه هورسا.
HOORSA ©
Made in IRAN