مرورگر شما قابلیت پخش این فیلم را ندارد!

🔴 توجه. توجه فوری. فیلم بسیارمهم

راز فاش شد.. جنایت برملا شد

قسمت اول

گروه هکری "عدل علی" در حمله هکری به حزب کومله به اسنادی دسترسی پیدا کرده که نشان می‌دهد #مهسا_امینی، بازیچه این حزب شده و جان خود را از دست داده است!

طبق چت های افشاشده از کومله با پسرخاله مهساامینی روشن میشود

حزب کومله از طریق #عرفان_مرتضایی دارو (زهر) را به مهسا امینی میرسانند 👆

مهساامینی طبق برنامه از قبل مشخص شده از شمال به تهران می آید و با زننده پوشی، توجه #گشت_ارشاد را بخود جلب میکند👆

دقت کنید دخترخاله های او همراهش بوده اند و علیرغم بدحجابی، گشت ارشاد با آنها کاری نداشته.

به لباس پسرخاله او نگاه کنید 👆 فورا پس از مرگ مهسا امینی با پوشیدن لباس کومله، بیانیه ای از پیش تعیین شده علیه جمهوری اسلامی میخواند👆 بدون ذره ای ناراحتی از مرگ دخترخاله اش👆

عدل علی عنوان کرده اسناد بیشتری دارد که قصد دارد به مرور منتشر کند. ضمنا این گروه از مخالفان جمهوری اسلامی است!

این فیلم، سندی است برای روشنگری همه کسانیکه ساده دلانه دلشان به حال آن دختر سوخت 👆 متاسفانه خودش عامدانه خود را قربانی کرده است 👆


پخش کنید گسترده

@roshangarii
  19
  27
  2
HOORSA ©
Made in IRAN