1 ماه
@shia_leaders
پست
20
فالوعر
210
فالوعینگ
6
رهبران شیعه
تهران
رَهبـرانِ شیـعِه (کانون ولائیون بصیرت افزا)
"واحد رسانه ای #تشکیلات_انقلابی #نی_نوا "
بیشتر
HOORSA ©
Made in IRAN